เราคือหนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ออกแบบ ผลิต และนำเข้า ระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ และตู้ระบบควบคุม

ระบบการทำงาน: ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro controller , ไฟเข้า 48    VDC ไฟออก 48 VDC

โหมดการทำงาน: มีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 โหมด , By Pass Mode , Auto Mode  ,Off  Mode

ระบบควบคุมการเปิด – ปิด: มีระบบควบคุมการเปิด – ปิด 2 ระบบ คือ ควบคุมการเปิด – ปิดด้วยระบบการตั้งเวลา ( Timer system )  และ ควบคุมการเปิด – ปิด ตามความเข้มแสง  ด้วยระบบ  Photo LDR system

ลักษณะการทำงาน: มี output ทั้งหมด 3 line การทำงานทั้ง 3 line สามารถเซ็ตเองได้ คือ สามารถเซ็ตให้ กระพริบ , ติดค้าง หรือ สามารถปิดไว้เพราะไม่ต้องการใช้งาน

TS1D-2203

โหลดข้อมูล

ระบบการทำงาน: ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro controller , ไฟเข้า 48 VDC ไฟออก 48 VDC

โหมดการทำงาน: มีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 โหมด , By Pass Mode , Auto Mode , Off  Mode

ระบบควบคุมการเปิด – ปิด: มีระบบควบคุมการเปิด – ปิด 2 ระบบ คือ ควบคุมการเปิด – ปิดด้วยระบบการตั้งเวลา ( Timer system )  และ ควบคุมการเปิด – ปิด ตามความเข้มแสง  ด้วยระบบ  Photo LDR system

ลักษณะการทำงาน: มี output ทั้งหมด 3 line การทำงานทั้ง 3 line สามารถเซ็ตเองได้ คือ สามารถเซ็ตให้ กระพริบ , ติดค้าง หรือ สามารถปิดไว้เพราะไม่ต้องการใช้งาน

TS1D – 483

โหลดข้อมูล

ระบบการทำงาน: ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro controller , ไฟเข้า 48 VDC ไฟออก 48 VDC

โหมดการทำงาน:มีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 โหมด , By Pass Mode , Auto Mode , Off  Mode

ระบบควบคุมการเปิด – ปิด: มีระบบควบคุมการเปิด – ปิด 2 ระบบ คือ ควบคุมการเปิด – ปิดด้วยระบบการตั้งเวลา ( Timer system )  และ ควบคุมการเปิด – ปิด ตามความเข้มแสง  ด้วยระบบ  Photo LDR system

TS1

ลักษณะการทำงาน:มี output ทั้งหมด 3 line การทำงานทั้ง 3 line สามารถเซ็ตเองได้ คือ สามารถเซ็ตให้ กระพริบ , ติดค้าง หรือ สามารถปิดไว้เพราะไม่ต้องการใช้งาน

โหลดข้อมูล

เป้าหมายของเรา คือ มุ่งมั่นพัฒนา

เทคโนโลยีระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ ระบบ IOT นวัตกรรมใหม่ๆ

ด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตราฐาน ISO

ที่อยู่: 29/135 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 ถนนวงแหวนรอบนอกแขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 www.bseelectronic.co.th

โทรศัพท์: 0-2803-6303-4 ,0-2803-7636-7 office / โทรสาร: 0-2803-7636 / อีเมล: info@bseelectronic.com

  • Facebook

@ 2009 บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด