แผงวงจรคอมพิวเตอร์มาโคร

สาระสำคัญ.

เลือกซื้อตู้ควบคุมไฟเตือนทางอากาศ ต้องรู้อะไรบ้าง

1. ใช้ไฟเตือนทางอากาศ กี่ดวง?.

2. ต้องการการทำงานแบบ ติดค้าง หรือ กระพริบ หรือ ทั้งสองอย่าง.

3. ไฟ 220VAC หรือ 48 VDC.

4. ติดตั้งตู้ Indoor หรือ Outdoor.

การเลือกซื้อตู้ควบคุมไฟเตือนทางอากาศ นั้นคำนึงถึง การทำงานของไฟเตือนทางอากาศ และจำนวนไฟเตือทางอากาศ เพราะวัตถุ ตึก เสาไฟ ฯลฯ ของแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกัน ทางบริษัท บี.เอส.อี อิเล๊คทรอนิค จำกัด เลยออกแบบ ตู้ควบคุมไว้หลากหลายรุ่น เพื่อรองรับ วัตถุของแต่ละสถานที่. 

บริษัท บี.เอส.อี อิเล็คทรอนิค จำกัด  ผลิตทั้ง ไฟเตือนทางอากาศ / ไฟเตือนเครื่องบิน / Obstruction light / Air Condition Control / ตู้เมน MDB

สามารถติดต่อฝ่ายเทคนิคเพื่อสอบถามโดยตรง.

ตึกระฟ้าเบลอ

BSCB-004AL-V3

MODEL: BSCB-004AL-V3 

1. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro controller

2.ไฟเข้า/ออก 220- 230 VAC, 50 Hz.

3. ต่อหลอดไฟได้ทั้งหมด 3 Line 

4. มีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 โหมด 

5. ควบคุมการเปิด - ปิด ด้วยระบบ Photo LDR

6. สามารถเซ็ตฟังก์การทำงานได้ 5 รูปแบบ

*** เนื่องจากตู้ควบคุมไฟเตือนทางอากาศนั้นมีหลากหลายรุ่น กรุณาโทรติดต่อสอบถามฝ่ายขายเพื่อสอบถาม ข้อมูลของสินค้าให้มั่นใจ ***

P2081199.png
ตึกระฟ้าเบลอ

TS1

MODEL: TS1-*** 

1. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro controller.

2.ไฟเข้า 48 VDC ไฟออก 48 VDC. 

3. ต่อหลอดไฟได้ทั้งหมด 3 Line. 

4. มีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 โหมด. 

5. ควบคุมการเปิด - ปิด ด้วยระบบ Photo LDR และระบบ Timer.

6. สามารถเซ็ตให้ กระพริบ , ติดค้าง หรือ สามารถปิดไว้เพราะไม่ต้องการใช้งาน.

*** เนื่องจากตู้ควบคุมไฟเตือนทางอากาศนั้นมีหลากหลายรุ่น กรุณาโทรติดต่อสอบถามฝ่ายขายเพื่อสอบถาม ข้อมูลของสินค้าให้มั่นใจ ***

1fled ts1.png
ตึกระฟ้าเบลอ

TS3

MODEL: TS3-*** 

1. ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro controller.

2.ไฟเข้า/ไฟออก 220- 230 VAC, 50 Hz. 

3. ต่อหลอดไฟได้ทั้งหมด 2-3 Line. 

4. มีโหมดการทำงานทั้งหมด 3 โหมด. 

5. ควบคุมการเปิด - ปิด ด้วยระบบ Photo LDR และระบบ Timer.

6. สามารถเลือกรุ่นฟังก์ชั่น กระพริบ , ติดค้าง หรือ ติด 1 สำรอง 1.

*** เนื่องจากตู้ควบคุมไฟเตือนทางอากาศนั้นมีหลากหลายรุ่น กรุณาโทรติดต่อสอบถามฝ่ายขายเพื่อสอบถาม ข้อมูลของสินค้าให้มั่นใจ ***

1fled ts1.png