การจราจรที่ยาวนาน

สาระสำคัญ.

เลือกซื้อเซนเซอร์ ต้องรู้อะไรบ้าง

1. ฟังก์ชั่น ที่ต้องการ.

2. นำไปควบคุมอะไร ?

3. ใช้กระแสไฟเท่าไหร่

4. ติดตั้งตู้ Indoor หรือ Outdoor.

   เครื่องควบคุม COW MONITORING _ MANAGEMENT SYSTEM BOX ทำหน้าที่ตรวจจับ ความเร็วลม ความสมดุลของรถยนต์ แรงสั่นสะเทือน ความเร็วรอบรถยนต์ การเปิดประตูรถสัญญาณ FIRE ALARM อุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง  มีระบบ IOT เชื่อมเข้ากับ Mobile Application เพื่อ Monitoring 
ดูการทำงาน พร้อมแจ้งเตือนสถานะเมื่อเกิด Alarm  

บริษัท บี.เอส.อี อิเล็คทรอนิค จำกัด  ผลิตทั้ง ไฟเตือนทางอากาศ / ไฟเตือนเครื่องบิน / Obstruction light / Air Condition Control / ตู้เมน MDB

สามารถติดต่อฝ่ายเทคนิคเพื่อสอบถามโดยตรง.

ตึกระฟ้าเบลอ

SIMCOW

ระบบของ SIMCOW นั้นเช็คอะไร ตรวจอะไร.

•ตรวจวัดอุณภูมิ สภาพอากาศ.

•ตรวจวัดปริมาณของฝุ่น PM 2.5.

•ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน.

•ตรวจวัดแรงลม.

•ตรวจวัดปริมาณในกรณีน้ำท่วม.

Picture1.png
ตึกระฟ้าเบลอ

COW MONITORING _ MANAGEMENT SYSTEM BOX

1. เซ็นเซอร์ AM2320 สำหรับวัดค่าอุณหภูมิและ       ความชื้นภายใน.

2. โมดูล IOT สำหรับเชื่อมต่อระบบเข้ากับ           Web Application.

3. ช่อง USB สำหรับใส่ Air card.

4. ช่องต่อ CONTACT ALARM INPUT ของระบบ     ประกอบด้วย DOOR ALARM, FIRE ALARM, 
   FAN ALARM โดยจะรับหน้าสัมผัสชนิด           NORMALLY CLOSE ทั้งหมด.

5.ช่องต่อ CONTACT ALARM INPUT ของระบบ      ประกอบด้วย DOOR ALARM, FIRE ALARM, 
  FAN ALARM  โดยจะรับหน้าสัมผัสชนิด          NORMALLY CLOSE ทั้งหมด.

ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

sim cow ver 2.png
ตึกระฟ้าเบลอ

BSE-SIM-COW-SUB

1. เซ็นเซอร์ ตรวจวัดความสมดุล เมื่อตรวจวัดค่าตาม       แนวแกน X,Y มากกว่าค่าที่ตั้งไว้จะส่ง Alarm
2. เซ็นเซอร์ ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เมื่อตรวจวัดค่า       ได้มากกว่าค่าที่ตั้งไว้จะส่ง Alarm
3. ฟิวส์สำหรับป้องกันการลัดวงจรของเครื่องควบคุม 5A
4. ช่องต่ออุปกรณ์ OUTPUT ของระบบ Sensor Wind     speed
5. ช่องต่อสายไฟไปตู้ COW MONITORING _           MANAGEMENT SYSTEM BOX

jairo.png

ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ตึกระฟ้าเบลอ

DUST DETECTION SENSOR-PM2.5 AND TEMPERTURE SENSOR BOX

1. เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับค่าฝุ่นละออง วัดคุณภาพ       อากาศ มากกว่าค่าที่ตั้งไว้จะส่ง Alarm
2. เซ็นเซอร์ ชนิด NTC สำหรับตรวจวัดค่าอุณหภูมิ       ภายนอก
3. เซ็นเซอร์ AM2320 สำหรับตรวจวัดค่าความชื้นภายนอก
4. ช่องต่อสายไฟไปตู้ COW MONITORING _           MANAGEMENT SYSTEM BOX
5. ช่องต่อสายไฟไปตู้ RAIN DROP

Picture2.png

ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ตึกระฟ้าเบลอ

FLOODIND SENSOR BOX

1. เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณระดับน้ำ เมื่อตรวจวัดค่าได้       มากกว่าค่าที่ตั้งไว้จะส่ง Alarm
2. ช่องต่อสายไฟไปตู้ COW MONITORING _           MANAGEMENT SYSTEM

Picture5.png

ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ตึกระฟ้าเบลอ

WEB APPlication

1. ดูข้อมูลเซนเซอร์ทุกตัวผ่าน Web Application.

2. ควบคุม ตั้งค่าผ่าน Web Application.

3. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหา.

4. สามารถดึงข้อมูลเพื่อวิเคาระห์.

5. ว่างแผนการทำงานผ่าน Web Application.

6. Web Application สามารถเข้าได้ทุกระบบการ       ทำงาน.

ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

S__48070659.jpg
pngegg (23).png