เครื่องบินในท้องฟ้า

สาระสำคัญ.

OB LIGHT คือ และการเลือกซื้อ ไฟเตือนทางอากาศนั้น ต้องรู้อะไรบ้าง ?

1. ขอบเขตของกาติดตั้งไฟเตือนทางอากาศ อยู่ในบริเวณ เขตสนามบิน หรือไม่.

2. วัตถุที่จะติดไฟเตือน เช่น ตึก, เสาไฟ, เสาวิทยุ, แท๊งน้ำ, ปล่องควัน ฯลฯ.

3. ความสูงของวัตถุ. 

OB LIGHT คือ สัญญาณเตือนทางอากาศ เพื่อบอกความสูงของตึกและขอบเขตของตึกนั้น 

ประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายบังคับ 

(แต่ควรดำเนินการติดเพราะต่อไปจะเป็นกฏหมายบังคับสำหรับวัตถุที่สูงเกิน 45 เมตร และ 150 เมตร และเพื่อความปลอดภัยในอาคารเอง) 
แต่หากประสงค์จะติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวาง ก็สามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยต่ออาคาร
แต่ให้ติดตั้งระบบไฟเตือนและ/หรือ ทาสีทำเครื่องหมายเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กพท. 

บริษัท บี.เอส.อี อิเล็คทรอนิค จำกัด  ผลิตทั้ง ไฟเตือนทางอากาศ / ไฟเตือนเครื่องบิน / Obstruction light / Air Condition Control / ตู้เมน MDB / ไฟกระพริบอาคารสูง 

สามารถติดต่อฝ่ายเทคนิคเพื่อสอบถามโดยตรง.

220R60BC-1.png

BEACON 48VDC

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ ขนาดใหญ่ ให้ค่าแสงสว่างที่มาก อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์แก้วนำเข้าจาก USA.

220R60BC-1.png

BEACON 220VAC

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ ขนาดใหญ่ ให้ค่าแสงสว่างที่มาก อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์แก้วนำเข้าจาก USA.

IMG_0451 red.png

BF1220 OB.LIGHT

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟเดียว ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์แก้วนำเข้าจาก USA. ต้องใช้กับตู้ Control

ob 2 box.png

BF2220 OB.LIGHT 

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศไฟคู่ ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์แก้วนำเข้าจาก USA. ต้องใช้กับตู้ Control

IMG_0451 red.png

SFR1220 OB.LIGHT

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟเดียว ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ปรับระดับการกระพริบได้ถึง 5 ระดับโดยไม่ต้องใช้กับตู้ Control ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์แก้วนำเข้าจาก USA.

ob 2 box.png

BFR2220 OB.LIGHT 

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟคู่ ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ปรับระดับการกระพริบได้ถึง 5 ระดับโดยไม่ต้องใช้กับตู้ Control ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์แก้วนำเข้าจาก USA.

S__37158922.png

BSFL1220 OB.LIGHT 

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟเดียว ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์อะคริลิค ทำงานแบบกระพริบ ต้องใช้กับตู้ Control

S__37158918.png

BSFL2220 OB.LIGHT

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟคู่ ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์อะคริลิค ทำงานแบบกระพริบ ต้องใช้กับตู้ Control

S__37158922.png

BSPL1220 OB.LIGHT

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟเดียว ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์อะคริลิค ทำงานแบบติดค้าง ต้องใช้กับตู้ Control

S__37158918.png

BSPL2220 OB.LIGHT

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟคู่ ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์อะคริลิค ทำงานแบบติดค้าง ต้องใช้กับตู้ Control

S__37158922.png

BSAF1220 OB.LIGHT

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟเดียว ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์อะคริลิค มีเซนเซอร์แสงอาทิตย์ในตัว ทำงานแบบกระพริบอัตโนมัติ

S__37158918.png

BSAF1220 OB.LIGHT

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟคู่ ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์อะคริลิค มีเซนเซอร์แสงอาทิตย์ในตัว ทำงานแบบกระพริบอัตโนมัติ

S__37158915.png

1296W5AL

ไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ โคมไฟเดียว ให้ค่าแสงสว่างที่มาก ได้มาตราฐาน ICAO/FAA อายุการใช้งานที่นาน วัสดุแข็งแรง ทนต่อทุกสภาพอากาศ เลนส์แก้ว เป็นโคมที่มีแผงโซล่า และแบตเตอร์รี่ ทำงานเมื่อพลบค่ำ และหยุดทำงานเมื่อสว่าง การทำงานแบบกระพริบ