ตึกระฟ้าเหนือไทม์สแควตอนเช้ามืด

สาระสำคัญ.

การเลือกซื้อ ไฟเตือนทางอากาศนั้น ต้องรู้อะไรบ้าง ?

1. ขอบเขตของกาติดตั้งไฟเตือนทางอากาศ อยู่ในบริเวณ เขตสนามบิน หรือไม่.

2. วัตถุที่จะติดไฟเตือน เช่น ตึก, เสาไฟ, เสาวิทยุ, แท๊งน้ำ, ปล่องควัน ฯลฯ.

3. ความสูงของวัตถุ. 

ประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายบังคับ 

(แต่ควรดำเนินการติดเพราะต่อไปจะเป็นกฏหมายบังคับสำหรับวัตถุที่สูงเกิน 45 เมตร และ 150 เมตร และเพื่อความปลอดภัยในอาคารเอง) 
แต่หากประสงค์จะติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวาง ก็สามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยต่ออาคาร
แต่ให้ติดตั้งระบบไฟเตือนและ/หรือ ทาสีทำเครื่องหมายเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กพท. 

สามารถติดต่อฝ่ายเทคนิคเพื่อสอบถามโดยตรง.

ตึกระฟ้าเบลอ

BEACON 220 vac

MODEL: 220R60BC 

220R60BC-1.png

BEACON 48 vdc

MODEL: 48R40BC

ตึกระฟ้าเบลอ

RED COLOR lamp

MODEL: BF1220R5E27 

OB.LIGHT

MODEL: BF1220F7

IMG_0451 red.png
led 27w 1.png
1772019_๑๙๐๗๑๗_0004 3.png

BF1220R5E27 

BF1220f7

ตึกระฟ้าเบลอ

RED COLOR lamp

MODEL: BF2220R5E27

OB.LIGHT

MODEL: BF2220F7

led 27w 1.png

BF2220f7

1772019_๑๙๐๗๑๗_0004 3.png

BF2220R5E27 

ตึกระฟ้าเบลอ

RED COLOR lamp

MODEL: BSPL-1220R5E27

OB.LIGHT

MODEL: BSPL-1220F7

led 27w 1.png

Bspl-1220f7

1772019_๑๙๐๗๑๗_0004 3.png

Bspl-1220R5E27 

ตึกระฟ้าเบลอ

RED COLOR lamp

MODEL: BSPL-2220F7

OB.LIGHT

MODEL: BSPL-2220F7

led 27w 1.png

Bspl-2220f7

1772019_๑๙๐๗๑๗_0004 3.png

Bspl-2220R5E27 

ตึกระฟ้าเบลอ

LED SOLARCELL

MODEL: 1296W5A

1772019_๑๙๐๗๑๗_0004 3.png

Bspl-2220R5E27