ตึกระฟ้าเหนือไทม์สแควตอนเช้ามืด

สาระสำคัญ.

OB LIGHT คือ และการเลือกซื้อ ไฟเตือนทางอากาศนั้น ต้องรู้อะไรบ้าง ?

1. ขอบเขตของกาติดตั้งไฟเตือนทางอากาศ อยู่ในบริเวณ เขตสนามบิน หรือไม่.

2. วัตถุที่จะติดไฟเตือน เช่น ตึก, เสาไฟ, เสาวิทยุ, แท๊งน้ำ, ปล่องควัน ฯลฯ.

3. ความสูงของวัตถุ. 

OB LIGHT คือ สัญญาณเตือนทางอากาศ เพื่อบอกความสูงของตึกและขอบเขตของตึกนั้น 

ประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายบังคับ 

(แต่ควรดำเนินการติดเพราะต่อไปจะเป็นกฏหมายบังคับสำหรับวัตถุที่สูงเกิน 45 เมตร และ 150 เมตร และเพื่อความปลอดภัยในอาคารเอง) 
แต่หากประสงค์จะติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวาง ก็สามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยต่ออาคาร
แต่ให้ติดตั้งระบบไฟเตือนและ/หรือ ทาสีทำเครื่องหมายเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด 
โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กพท. 

บริษัท บี.เอส.อี อิเล็คทรอนิค จำกัด  ผลิตทั้ง ไฟเตือนทางอากาศ / ไฟเตือนเครื่องบิน / Obstruction light / Air Condition Control / ตู้เมน MDB / ไฟกระพริบอาคารสูง 

สามารถติดต่อฝ่ายเทคนิคเพื่อสอบถามโดยตรง.

ตึกระฟ้าเบลอ

BEACON 220 vac

MODEL: 220R60BC 

220R60BC-1.png

BEACON 48 vdc

MODEL: 48R40BC

ตึกระฟ้าเบลอ

RED COLOR lamp

MODEL: BF1220R5E27 

OB.LIGHT

MODEL: BF1220F7

IMG_0451 red.png
led 27w 1.png

BF1220R5E27 

BF1220f7

P2191247.png
ตึกระฟ้าเบลอ

RED COLOR lamp

MODEL: BF2220R5E27

ob 2 box.png

OB.LIGHT

MODEL: BF2220F7

led 27w 1.png

BF2220f7

BF2220R5E27 

P2191247.png
ตึกระฟ้าเบลอ

RED COLOR lamp

MODEL: BSPL-1220R5E27

S__37158922.png

OB.LIGHT

MODEL: BSPL-1220F7

led 27w 1.png

Bspl-1220f7

Bspl-1220R5E27 

P2191247.png
ตึกระฟ้าเบลอ

RED COLOR lamp

MODEL: BSPL-2220F7

OB.LIGHT

MODEL: BSPL-2220F7

S__37158918.png
led 27w 1.png

Bspl-2220f7

Bspl-2220R5E27 

P2191247.png
ตึกระฟ้าเบลอ
S__43220999_edited.png
new-product.png

NEW SUPPORT OB.LIGHT

S__43220995.png

ซ่อมบำรุงง่าย ติดตั้งง่ายแข็งแรง
ติดตต่อสอบถาม

ตึกระฟ้าเบลอ

LED SOLARCELL

MODEL: 1296W5A

S__37158915.png

Bspl-2220R5E27 

P2191247.png